Punimet në Kompleksin Sportiv dhe stadiumit të FK Partizani vijojnë me ritme të larta.
Aktualisht po realizohet porta e hyrjes qëndrore të kompleksit dhe stadiumit. Drejt përfundimit të plotë është sistemi qëndror i kullimit të ujrave të stadiumit dhe gjithë kompleksit sportiv.
Janë prodhuar elementët konstruktiv metalik, për mbulimin e Tribunës B (përballë), ndërkohë po përfundon mbulimi tërësisht i Tribunës qëndrore.
Vazhdojnë punimet cilësore për infrastrukturën e brendshme të ambienteve të Tribunës qëndrore.
#EcimMeHapKampioni
#PërjetMeTyPartizan🔴